Vi har tillsammans i gruppen valt att ge alla var sitt område som man själv ansvarar för. Men vi har även hjälpts åt att jobba och kommit med åsikter och förslag.

Tina: Tina har arbetat med att letat fakta och sedan försökt lagt in den på hemsidan. Hon har även ansvarat för att den är källkritiskt korrekt.

Runa: Runa har ansvarat för den tekniska delen det vill säga framförallt hemsidans utseende och funktion.  Runa har också haft ansvar över upphovsrätten.

Ludvig:  Ludvig har arbetat med att framställa våra spartips-videos, han har även lagt ett stort fokus på att skriva tips och rådgivning till studerande.

Anton: Antons ansvar har varit att arbeta med veckans spartips, sedan har Anton även lagt ner mycket arbete på att söka information till hemsidan.