En person som har skapat ett verk skall också ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, det är vad upphovsrätten bygger på. (1 § Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. Lag 1994:190 )

Vi på sparisen.se tycker att det är i högsta grad viktigt att vara noga med upphovsrättsliga bilder och filer. All information på Sparisen.se är skriven av oss med egna ord, alltså har vi ensamrätt att själva bestämma hur vår information skall hanteras. Vi på sparisen.se använder oss av bilder från webbplatser där upphovsmannens tillstånd finns, så att inga upphovsrättsliga missförstånd ska inträffa.